Top

Plus2

Strecha býva v prenesenom význame slova označovaná ako piata fasáda rodinného domu. Tento výrok, často citovaný v akademickom prostredí a na školách architektúry, naznačuje, že je potrebné k tvarovaniu a navrhovaniu strechy budovy pristúpiť pozorne a s precíznosťou. Strecha totiž tvorí integrálnu súčasť objektu, či už v rovine funkčnosti alebo v rovine dizajnu budovy.
Sedľová strecha, strešná krytina - škridľa

Vhodne použitá škridla pri obnove vidieckeho domu

Základné typy striech

V najzákladnejšom delení možno rozlišovať strechy na ploché a šikmé. Rozdiel medzi nimi je daný ich spádom. Ploché strechy v skutočnosti nie sú úplne ploché (kvôli odtekaniu vody nemôže mať žiadna strecha  nulový sklon), no ich spád je malý a človeku sa ako ploché javia. Takéto strechy sú z hľadiska priestoru najvýhodnejšie, pretože nimi zastrešené miestnosti majú zospodu rovný podhľad a nestráca sa nič z objemu miestnosti. Preto sa v južnejších krajinách (kde prší málo a nesneží vôbec) stretávame takmer výlučne v rámci  projektov rodinných domov s plochými strechami, prípadne so sedlovými strechami s veľmi malým sklonom. V našich končinách sa však historicky takéto strechy na rodinných domoch neobjavovali kvôli množstvu a intenzite zrážok, preto je pre nás tradičnou strechou tá sedlová.

       

Keďže vývoj stavebných technológii (najmä hydroizolácií a iných materiálov chrániacich interiér rodinných domov) už počiatkom minulého storočia došiel dostatočne ďaleko, začali sa pomerne často objavovať v rámci výstavby domov ploché strechy a strechy s malým sklonom. Netreba mať teda obavy z toho, že ani jeden z týchto typov striech nebude dobre plniť svoju funkciu. Z hľadiska dizajnu sú sedlové strechy skôr tradičnejšie, no s konkrétnym sklonom (zhruba okolo 35-55°) a so štítmi môžu pôsobiť veľmi príjemne moderným až škandinávskym dojmom. Obavy nie sú namieste ani pri kombinácii plochej a sedlovej strechy v prípade, že časť domu je dvojpodlažná a časť jednopodlažná, kde nižšia časť je zastrešená plochou strechou a vyššia sedlovou. Estetickejšie pôsobia strmšie strechy (nie však až príliš strmé, ako na horských chatách) a ukončené štítmi. Nižšie a valbové strechy sú skôr doménou katalógových bungalovov. Ploché strechy naopak môžu rodinným domom dodať moderný, čistý charakter, dizajnovo nadväzujúci na tradíciu príjemného funkcionalizmu.

Plechova strecha - plochá a sedľová

Kombinácia šikmej a rovnej strechy

Strešná krytina pre váš dom

Podobne ako pri čomkoľvek inom, aj pri strechách je nemenej ako tvar dôležitý aj materiál. Hoci si väčšina ľudí pri strechách vybaví škridlu, nemusíme byť materiálovo obmedzený pri stavbe strechy domov len na ňu. Škridla sa dá použiť aj vkusne, no treba mať na zreteli, že škridlová strecha je veľmi výrazný prvok a môže občas pôsobiť ťažkopádne. Dobrou voľbou sú rozličné plechové strechy – zinkové, hliníkové, alebo titánzinkové plechy v množstve farebných úprav. Môžu sa spájať falcovaním, alebo použiť ako skladané panely. Pomerne novým a zaujímavým spôsobom ako realizovať aj sedlovú strechu je sedlová vegetačná strecha, v tomto prípade logicky extenzívna (ktorá nevyžaduje starostlivosť). Špeciálne vybrané druhy rastlín, vhodné pre takúto strechu rodinného domu, sa umiestnia do substrátu a slúžia aj ako prirodzená izolácia. Ide o elegantné a ekologické riešenie striech domov, no finančne nákladnejšie.

Zelená strecha

Zelená strecha

     

Vegetačná zelená strecha

Ploché strechy sa realizujú so štrkovým zásypom, alebo bez neho, no aj pri nich je zaujímavé zvážiť realizáciu vegetačnej strechy. Výhodami sú dobrá izolačná schopnosť a estetickosť, najmä ak sa na takúto strechu pozeráme z okien vyššie umiestneného podlažia. Môže ísť o intenzívnu, prístupnú a pochôdznu vegetačnú strechu, alebo o extenzívnu nepochôdznu. Intenzívna vyžaduje pravidelnú starostlivosť o zeleň a realizuje sa najmä vtedy, ak chce byť využívaná ako strešná záhrada. Je finančne nákladnejšia, ako extenzívna, ktorá sa realizuje z rastlín, ktoré nevyžadujú pravidelnú starostlivosť a počíta sa pri nej s tým, že nebude aktívne využívaná.

Dnes sa nám teda ponúka mnoho možností ako, vhodne a esteticky realizovať strechu rodinného domu. Dôležité je uvedomiť si, že existujú aj alternatívy k najčastejšie používaným riešeniam a aj tieto môžu váš rodinný dom urobiť zaujímavejším, zlepšiť jeho fungovanie a odlíšiť ho od iných domov.

           

Post a Comment

X

Nechajte nám na seba kontakt alebo pošlite správu a my sa vám ešte dnes ozveme späť.