Aká je najvhodnejšia strecha pre váš rodinný dom?

Typ: štúdia

Strecha býva v prenesenom význame slova označovaná ako piata fasáda rodinného domu. Tento výrok, často citovaný v akademickom prostredí a na školách architektúry, naznačuje, že je potrebné k tvarovaniu a navrhovaniu strechy budovy pristúpiť pozorne a s precíznosťou. Strecha totiž tvorí integrálnu súčasť objektu, či už v rovine funkčnosti alebo v rovine dizajnu budovy.