Interiér Domu Hainburg – Prepojenie Interiéru s Exteriérom

Autor: Kačáni, Kamenský, Lučkanič

Rok: 2018

Typ: štúdia

mu vychádza z komplexnej rekonštrukcie historického domu v centre Hainburgu. Je určený staršiemu manželskému páru, ladený do svetlých farieb. Neutrálne ladený interiér nekonkuruje priľahlému nádvoriu, ktoré je možné vďaka zásuvnému portálu úplne prepojiť s dennou časťou domu.