Interiér firmy Kronospan

Architekt: Kačáni, Kamenský, Lincéniová

Návrh interiéru tentokrát v znamení kancelárskeho prostredia. Interiér takéhoto typu by mal pôsobiť reprezentatívne pre možné návštevy a zároveň útulne a pohodlne pre vykonávanie každodennej práce.