Návrh hospodárskej budovy

Architekt: Kačáni, Kamenský, Lučkaničová

Táto hospodárska budova má slúžiť ako bio-gaštanica, ktorá bude v budúcnosti primárne využívaná ako experimentálne laboratórium boja s rakovinou jedlých gaštanov. Nakoľko sa stavba nachádza na území Chránenej krajinnej oblasti je budova navrhnutá v najvyššom ekologickom štandarde. V budove bude umiestnené malé laboratórium, uložené náradie a mechanizácia, skladovacie priestory pre plody, kultúry, sadbový materiál a možnosť sezónneho prebývania.