Polyfunkčný Objekt Pezinok – Bývanie V Centre Mesta

Architekt: Kačáni, Kamenský, Raučina, Lučkanič

Rok: 2018

Typ: štúdia

Architektonické riešenie vychádza zo zámeru vybudovať nový objekt primárne určený pre bývanie a rekonštrukcie pôvodného objektu tvoriaceho uličnú čiaru. Z tohto zámeru vzniknú dva stavebné objekty.