Top

REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY PIEŠŤANY – CENTRUM MESTA

REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY PIEŠŤANY – CENTRUM MESTA

Autor: Kačáni, Kamenský, Kostelanský

Rok: 2017

Typ: štúdia


Architektonické riešenie primárne vychádza zo zámeru investora vybudovať prístavbu s funkciou komunitného centra pre seniorov a rekonštrukcie pôvodného objektu Chirany na funkciu hotelového bývania seniorov.. Rekonštrukcia domu zmení pôvodnú funkciu z administratívy na hotel s ponechaním pôvodného výrazu objektu. Nový objekt je dostavaný k pôvodnému domu a plne prepojený na všetkých svojich troch podlažiach. Nakoľko má samotný objekt Chirany kvalitnú architektúru, prístavba má výraz ľahkého dvojpodlažného pavilónu vyzdvihnutého nad terén.Hmota je rozčlenená po jednotlivých podlažiach. Najnižšie podlažie určené parkovaniu tvoria len stĺpy. Stredné podlažie obsahuje komunitné centrum s reštauráciou a obklopuje ju prevažne presklená fasáda. Tretie podlažie patrí hotelovým izbám vyššieho štandardu, kde je hmota vykonzolovaná nad pobytové terasy vybavenosti.

Koncept riešenia je ponechať pôvodný výraz. Budova sa zateplí a pôvodné drevené okná nahradia plastové, antracitové okná. Radikálnymi zmenami prejde interiér budovy. Zmena funkcie spôsobí kompletnú zmenu dispozícií, čo znamená vyčistenie vnútra až na skeletovú konštrukciu a následnej výstavbe nových vnútorných konštrukcií vrátane nových jadier. 

Category:
Date:
X

Nechajte nám na seba kontakt alebo pošlite správu a my sa vám ešte dnes ozveme späť.