Priemyselný Park Orlová Pohorelská Maša

Autor: Kačáni, Kamenský, Kuzma

Rok: 2015

Typ: štúdia

Návrh predkladá riešenie, ktoré spĺňa investičný zámer investora, zachováva v čo najväčšej miere pôvodné využiteľné objekty, dopĺňa nové objekty a komunikácie, so súčasnou architektonickou hodnotou priemyselných stavieb.