Radové rodinné domy

Architekt: Kačáni, Kamenský, Lučkanič

Na riešenom pozemku sú navrhnuté spolu 4 obytné dvojpodlažné objekty. Vo východnej časti 2-krát dvojdom a v západnej časti 2-krát radový rodinným dom so 4-mi bytovými jednotkami.