Rekonštrukcia Administratívnej Budovy Piešťany – Centrum Mesta

Autor: Kačáni, Kamenský, Kostelanský

Rok: 2017

Typ: štúdia

Architektonické riešenie primárne vychádza zo zámeru investora vybudovať prístavbu s funkciou komunitného centra pre seniorov a rekonštrukcie pôvodného objektu Chirany na funkciu hotelového bývania seniorov.. Rekonštrukcia domu zmení pôvodnú funkciu z administratívy na hotel s ponechaním pôvodného výrazu objektu.