Rekonštrukcia rodinného domu Rača

Architekti: Kačáni, Kamenský, Lučkaničová

Jedná sa o návrh rekonštrukcie pôvodného jednopodlažného bungalovu, ktorý prestal spĺňať estetické ako aj priestorové nároky klientov. Nový návrh počíta s nadstavbou podlažia, čím sa dosiahne jasné členenie funkčných celkov rodinného domu