Rodinný dom – Vysoká pri Morave

Architekt: Kačáni, Kamenský, Lučkaničová

Tento rodinný dom stojí na pozemku za pôvodným domom ktorý sa zachováva. Novostavba preto pôsobí z prístupovej strany nenápadne a otvára sa smerom do záhrady. Jeho neobvyklý tvar vychádza z obmedzení z okolitých pozemkov a požiadaviek klientov.