Zatvoriť

plus 2 Architekti Architektonické štúdio

Architektonické štúdio – atelier plus 2 architekti v Bratislave vzniklo v roku 2011 na základe dlhodobej spolupráce Štefana Kačániho a Jána Kamenského. V súčasnosti sa venuje projektom od návrhov a realizácii interiérov, cez komplexnú architektonickú tvorbu obytných, občianskych a priemyselných budov po urbanistické návrhy verejných priestranstiev a zón.