Ing. arch. ŠTEFAN KAČÁNI
kacani@plus2.sk
+421 903 770 624

Ing. arch. JÁN KAMENSKÝ
kamensky@plus2.sk
+421 917 175 799

Ing. arch. KORNÉLIA LINCÉNIOVÁ
linceniova@plus2.sk

Ing. arch. TERÉZIA TOMKOVÁ
tomkova@plus2.sk