NÁVRH RD S ARCHITEKTOM

Na stavbu rodinného domu si potrebujete vyhradiť dostatok času a energie. Ten musíte investovať nie len do samotnej stavby, ale aj do návrhu dispozície, vizualizácie, či správneho osadenia rodinného domu. Pri tom všetkom vám môže pomôcť oslovenie skúseného architekta a my vám priblížime, ako taká spolupráca prebieha.

Dôležité je, aby mal klient svoje požiadavky a predstavy premyslené ešte pred oslovením samotného architekta. Mal by mať urobenú určitú predstavu, tak ako by si návrh rodinného domu približne predstavoval. Ako projekty moderných rodinných domov v súčasnosti zákazníci preferujú najmä bungalovy, poschodové domy, aj také, ktoré majú šikmú alebo rovnú strechu a zákazník by si mal tiež premyslieť počet izieb a ich funkčnú náplň. Až potom by mal nasledovať prvý kontakt s architektom, ktorý zvyčajne prebieha telefonicky alebo e-mailom, avšak nie je vylúčené ani priame osobné stretnutie – u nás ste kedykoľvek vítaní. Na následne dohodnutom prvom sedení je priestor zistiť zákazníkove názory, preferencie či životný štýl. Aj od nich sa bude neskôr odvíjať samotný projekt rodinného domu. Toto stretnutie by sa malo niesť v priateľskom duchu a považuje sa za nezáväzné. Samotná stavba je dlhodobý proces, vyžaduje si súlad oboch strán aj po ľudskej stránke a neustály bezproblémový kontakt klienta s architektom. Úprimná a priama komunikácia medzi nimi je nesmierne dôležitá, aby sa vopred predišlo nespokojnosti zo strany klienta.

Zabudnúť netreba ani na stanovenie približného rozpočtu, čo je pre architekta kľúčová informácia pri tvorbe počiatočného návrhu domu. Od tejto sumy sa bude odvíjať jeho podlažná plocha, technické riešenie, použitie materiálov a technologické riešenia.

Taktiež by mala prebehnúť aj dohoda o tom, ako bude následná spolupráca prebiehať. To zahŕňa dohodu o výške honoráru, obsahu práce a približnom harmonograme stretnutí.

NAJSKÔR POZEMOK, AŽ POTOM PÔDORYS DOMU

Veľmi dôležitý je samotný pozemok, kde bude dom stáť. Ak klient ešte žiaden nemá, architekt mu s výberom vhodného pozemku poradí, poprípade pomôže pri rozhodovaní medzi viacerými alternatívami. Ak pozemkom už disponuje, architekt sa s ním musí oboznámiť, nevyhnutná je aj osobná návšteva. Pre spracovanie alternatív pôdorysu domu a jeho dispozície je podstatné, aby architekt poznal tvarovanie terénu, orientáciu na svetové strany, odstup susedných domov, dopravné napojenie a územno – plánovaciu informáciu.

Po pár dňoch, počas ktorých si pripraví architekt podklady podľa zistených faktov, prichádza na rad štúdia. Klientovi architekt spracuje niekoľko alternatív dispozičného riešenia a zároveň prebieha aj tvorba 3D modelu. Ten budúcemu vlastníkovi lepšie priblíži architektov návrh hmotového a materiálového riešenia. Po konzultáciach a odsúhlasení niektorej z aleternatív návrhov rodinného domu, architekt dokončí štúdiu. Jej detailnosť je zvyčajne v mierke 1:100 a obsahuje všetky rezy, pohľady, pôdorysy, či 3D vizualizácie domu.

PROJEKT RODINNÉHO DOMU ZAHŔŇA AJ POVOLENIA ČI DOZORY

Už počas tvorby štúdie, pôdorysu a vizualizácii domu je priestor na konzultácie ohľadom technologických a materálových riešení stavby. Ak sa klient so štúdiou stotožnil, môže sa postupne prejsť k projektu pre stavebné povolenie. Architekt odštartuje spoluprácu s projektantmi nevyhnutných profesií (statika, požiarna ochrana, zdravotechnika, kúrenie, elektroinštalácie, plynoinštalácie, vzduchotechnika, tepelno-technický posudok, rozpočet a výkaz výmer), ktorí vypracujú požadovanú dokumentáciu potrebnú k dosiahnutiu tohto povolenia.

Až potom prichádza na rad výber dodávateľa resp. stavebnej firmy. Klient to môže nechať aj na architekta, ktorý už má so stavebnými firmami skúsenosti a vie odporučiť aj stavebný dozor. Samotný architekt môže vykonávať autorský dozor na stavbe, čím sa zabezpečí kontrola nad vyhotovením každého detailu a stavba je dokončená presne podľa projektu. Tu je potrebné, aby si investor zabezpečil stavebný dozor, ktorého úlohou je kontrolovať stavebné postupy podľa dokumentácie, schvaľovať platby stavebnej firme, či dbať o správnosť výkazu prác a materiálu.

Návrh domu vyšperkujte správnym interiérom

Spokojný klient môže zveriť architektovi do rúk aj vypracovanie štúdie a projekt interiéru. Aj tu je dôležitá presná a častá konzultácia, až kým nie je návrh interiéru podľa klientových predstáv. Architekt vypracúva všetky výkresy týkajúce sa pokladania podlahy a obkladov, stolárskych výrobkov a osvetlenia. Taktiež môže dozerať a priamo zabezpečovať realizáciu interiéru. Celý proces, od prvého stretnutia až po položenie posledného kusu nábytku, môže trvať niekoľko mesiacov a vyžaduje si vzájomnú dôveru.

Viac tu:

link

V spolupráci sa občas vyskytnú protikladné názory či predstavy, ale konečný výsledok by mal viesť k spokojnosti na oboch stranách. Rodinný dom musí odrážať majiteľovu osobnosť, záujmy a vkus, keďže práve domov je miestom, kde každý z nás trávi čas s najbližšími a chce sa cítiť komfortne. Práve architekt je tá správna osoba, ktorá vám s dosiahnutím tohto cieľu ľahko pomôže.