OD NÁVRHU PO REALIZÁCIU

Boli sme oslovení klientom, ktorý nám definoval svoju predstavu o bývaní v mezonetovom byte v centre mesta. Dohodli sme si podmienky spolupráce, špecifikovali lokalitný program, možnosti, časový harmonogram a orientačný rozpočet. Aj napriek tomu, že byt sa nachádza v novostavbe bolo žiadúce vykonať dispozičné zmeny, vzhľadom na individuálne potreby klienta.

PÔVODNÁ DISPOZÍCIA BYTU

Pôvodná dispozícia bytu predstavovala developerské riešenie, principiálne nie zlé, ale priestorovo limitujúce, vzhľadom na polohy deliacich priečok.

NOVÁ DISPOZÍCIA BYTU

Nová dispozícia vznikla na základe konzultácii a viacero spracovaných alternatív, kde sme s klientom prehodnocovali najlepšie možnosti pre jeho potreby bývania. Na vstupnom podlaží sme navrhli odstránenie priečky medzi kuchyňou a jedálňou. To umožnilo otvorenie priestoru, jeho presvetlenie a lepšiu možnosť jeho využitia. Navrhli sme zväčšenie dverného otvoru do tejto miestnosti, čo presvetlilo schodiskový priestor. Odstránením priečky medzi WC a kúpeľňou sa dosiahla možnosť zrealizovať nadštandardný sprchový kút. Zmena nastala v polohe dverného otvoru do pracovne. Dosiahol sa lepšie využiteľný úložný priestor. V rámci druhého podlažia sme navrhli odstránenie priečky medzi obývacou izbou a spálňou. Umožnilo to zvoliť nové členenie spálňového priestoru, jeho lepšie využitie a dostatok úložného miesta.

PRIESTOROVÝ 3D MODEL POČAS TVORBY DIZAJNU

Výber typového nábytku je  nemenej dôležitý, jednotlivé zariaďovacie predmety v interiéroch vyberáme z dostupných obchodov, takže si všetko klient môže kúpiť podľa návrhu. Počas tvorenia dispozícii  pracujeme v 3D modeli, ktorý je pripravený vo viacerých materiálových alebo farebných alternatívach. Úvodom sme sa s klientom zhodli na použití bielej a čiernej farby, dekoru dubovej dýhy.

FINÁLNE VIZUALIZÁCIE

Počas prvej návrhovej fázy, v trvaní asi 4-8 týždňov sme sa klientom viac krát stretli a návrh sme doladili do finálnych pôdorysov a vizualizácií. Trvanie návrhu štúdie je individuálne a doba návrhu vo veľkej miere závisí od klienta. Po odovzdaní portfólia so štúdiou, sme začali pracovať na projektovej fáze.

PROJEKT INTERIÉRU – STOLÁRSKE VÝROBKY

Projekt interiéru pri rekonštrukcii bytu tvorí: výkres búracích prác, výkres nových konštrukcií, výkres podláh a podhľadu, výkres elektroinštalácií, výkres vodoinštalácií, výkres kladačských plánov dlažieb a obkladov, špecifikácia typových nábytkov a osvetlenia, výkresy stolárskych výrobkov a orientačný rozpočet. Dokumentáciu sme konzultovali s klientkou a doladili do detailu. Vypracovanie tohto projektu zaberie asi jeden až dva mesiace. Tento časový údaj je orientačný, keďže niekedy sa s vypracovaním projektu začne už počas prípravy štúdie.

PRIEBEH REALIZÁCIE

Následne sa vyhotovený projekt interiéru posiela na vytvorenie cenovej ponuky jednotlivým dodávateľom (profesiám a dodávateľom), ktorí budú návrh realizovať.  Niekedy je tento proces skoro tak zdĺhavý ako vypracovanie projektu, keďže cenová ponuka od zhotoviteľov nemusí vždy klientovi vyhovovať a hľadajú sa alternatívy a iné riešenia. V prípade tohto projektu sme realizáciu dali do rúk stavebnej firme, s ktorou spolupracujeme. Dodávateľ zastrešoval všetky činnosti na stavbe, od vybúrania priečok a odstránenia pôvodnej podlahy a omietok, cez vybudovanie nových priečky a sadrokartónového podhľadu, obloženie kúpeľne a položenie podlahy, nové elektroinštalácie, až po finálne vymaľovanie bytu. Celý tento proces trval zhruba štyri mesiace. V priebehu realizácie stolár zameriava priestor  pre vstavaný nábytok, ktorého výroba a samotná výroba a montáž tiež zaberie približne 3 mesiace. Celý proces stavebných prác a vstavaných stolárskych prvkov zaberie 3-9 mesiacov, v závislosti od rozsahu a náročnosti.

Úloha architekta pri realizácii je vykonávať autorský dozor a dbať na to, aby bolo všetko zrealizované podľa návrhu . V prípade rekonštrukcie sa často objavia prvky ktoré je potrebné riešiť „za pochodu“. Počas realizácie môže klient prísť s požiadavkou drobnej zmeny.

ODOVZDANIE BYTU

Súčasťou našej služby bolo zabezpečenie kompletnej stavebnej realizácie,  dodávka stolárskych výrobkov na mieru. Dodávka podlahy, obkladov, sanity a batérií, svietidiel, typových prvkov, závesov a záclon na mieru. Byt tým pádom poznáme skoro ako vlastný a mohli sme ho odovzdať spokojnému majiteľovi.