HOTEL ĎUMBIER
plus 2 architekti

AUTORI: Kačáni, Kamenský, Lučkaničová

TYP PROJEKTU: Rekonštrukcia interiéru

LOKALITA: Brezno

NÁVRH: 2022

REALIZÁCIA: 2023

KLIENT: mesto Brezno

Jedná sa o historickú rekonštrukciu hotela v secesnom duchu avšak so súčasnými výrazovými prostriedkami. Rekonštrukcia rieši úpravy dispozície jednotlivých izieb a apartmánov aby vyhovovali súčasným normám a potrebám. Priestory boli očistené od všetkých výrazových prvkov 90. rokov a konštrukcií ktoré nepatrili do pôvodných priestorov. Výrazovými prvkami sú farebnosť v pastelových farbách, tvaroslovie s oblými líniami, dekoratívne prvky v duchu secesie. Priestor foyeru bol otvorený do podlubia prechodu a tým presvetlený. Nevyhovujúce chodbové priestory boli odstránené. Tým vznikol otvorenejší – vzdušnejší priestor.