INTERIÉR ADMINISTRATÍVNYCH PRIESTOROV KRONOVISION
plus 2 architekti

AUTORI: Kačáni, Kamenský, Lincéniová

TYP PROJEKTU: Interiér administratívnych priestorov

LOKALITA: Zvolen

ROZLOHA: 195 m2

NÁVRH: 2022

KLIENT: Kronovision

Základnou požiadavkou pri návrhu bolo vytvoriť príjemné pracovné prostredie zodpovedajúce súčasným požiadavkám, ktoré zároveň bude slúžiť aj ako reprezentatívny priestor firmy venujúcej sa tvorbe materiálov spojených s výrobou nábytku. Nutnosťou bolo priestor open officu rozčleniť na niekoľko zón tak, aby boli prepojené, no vzájomne sa nerušili a poskytovali tak ideálne pracovné podmienky pre všetkých zamestnancov. Otvorené kancelárske priestory dopĺňajú aj zasadačky, ktoré sú navrhnuté v jednotnom dizajne.