Interiér bytu Dúbravy

Architekt: Kačáni, Kamenský, Lučkaničová

Predstavujeme návrh štvorizbového bytu pre mladú, aktívnu rodinu s dvomi deťmi.
Pri návrhu sme kládli dôraz na funkčnú stránku bytu, záujmy klientov a dostatok úložných priestorov.