INTERIÉR ADMINISTRATÍVNYCH PRIESTOROV SCHINDLER
plus 2 architekti

AUTORI: Kačáni, Kamenský, Laššáková

TYP PROJEKTU: Interiér administratívnych priestorov

LOKALITA: Dunajská Streda

ROZLOHA: 1 120 m2

NÁVRH: 2019

REALLIZÁCIA: 2020

KLIENT: Schindler

FOTO: Hosu

Koncept rekonštrukcie administratívnych priestorov pozostáva v idei zmodernizovania a zlepšenia pracovného prostredia. Zrekonštruovaný interiér poskytuje zväčšený priestor a upravil jeho doterajšie členenie aktuálnym potrebám zamestnancov, pričom dbá na zlepšenie ako svetelno-technických tak aj akustických parametrov. Nové dispozície jednotlivých častí interiéru sa menia na open space, čím sa zvyšuje otvorenosť priestoru, ktorú podporujú presklené steny zasadacích miestností.