RODINNÝ DOM NOVÁ BAŇA
plus 2 architekti

AUTORI: Kačáni, Kamenský, Lučkaničová

TYP PROJEKTU: Rodinný dom

LOKALITA: Nová Baňa

ROZLOHA: 490 m²

NÁVRH: 2022

KLIENT: Súkromný klient

Pri tvorbe konceptu k rodinnému domu Nová Baňa bolo najviac smerodajné okolité prostredie. Pozemok ponúka jedinečné výhľady do doliny, a taktiež veľkú svahovitosť terénu. Jedinou podmienkou klienta bolo, aby dom disponoval veľkorysými priestormi a zároveň nepôsobil masívne. Vďaka práci s terénom sa dom od ulice javí ako nenápadný hoci disponuje až tromi nadzemnými podlažiami. Tvar jednotlivých podlaží ovplyvnili spomínané výhľady a zároveň správna orientácia na svetové strany. Každé podlažie je materiálovo riešené odlišne, čím je podporená horizontalita a dynamika celkovej architektúry. Materiály boli volené prírodného charakteru, pre lepšie zapadnutie.