INTERIÉR KANCELÁRSKYCH PRIESTOROV IXPERTA
plus 2 architekti

AUTORI: Kačáni, Kamenský, Laššáková

TYP PROJEKTU: Interiér administratívnych priestorov

LOKALITA: Bratislava

ROZLOHA: 158 m2

NÁVRH: 2021

REALIZÁCIA: 2022

KLIENT: Ixperta

FOTO: plus2architekti

Pôvodný stav kancelárskych priestorov firmy Ixperta nezodpovedá súčasným potrebám kancelárskych priestorov. Preto sa menšia, takmer rodinná firma rozhodla po dohode s prenajímateľom pristúpiť k obnove/rekonštrukcii interiéru. Vzniklo zadanie v ktorom bolo potrebné dodržať rozpočet a časový harmonogram. Najnákladnejšími zásahmi v návrhu boli stavebné úpravy vďaka ktorým sa celý priestor otvoril a presvetlil. Zbúrané priečky pri zasadačke a pri kancelárii šéfov sa nahradili sklennými. Ústredným prvkom v priestore je tzv. ,,kocka” so zakomponovaným logom firmy. Kocka v sebe sústreďuje oddychovú časť kancelárie, ktorá zároveň slúži aj ako uvítací a čakací priestor pre návštevy. Súčasťou stolárskych prác sú taktiež pracovné stoly, šuflíky s odkladacím priestorom, stôl v zasadačke a obložené časti stien s úložným priestorom a vstupmi do nadväzujúcich miestností.