INTERIÉR RODINNÉHO DOMU MYJAVA
plus 2 architekti

AUTORI: Kačáni, Kamenský, Lučkaničová

TYP PROJEKTU: Interiér rodinného domu

LOKALITA: Myjava

ROZLOHA: 75 m2

NÁVRH: 2022

KLIENT: súkromný klient

Interiér rodinného domu v obci Poriadie na Myjavských kopaniciach, nadväzuje na štúdiu rodinného  domu ešte pred začiatkom akýchkoľvek projekčných prác. Tento prístup umožňuje pripraviť projekt do úplného detailu a obmedziť akékoľvek úpravy počas samotnej realizácie. Interiér maximálne využíva potenciál okolitej krajiny a prostredia Myjavských kopaníc kde je dom osadený a otvára sa smerom do svažitého terénu. Prírodné prvky sa opakujú v návrhu v podobe  dreva, kameňa, prírodných textílií. Doplnkovou farbou je čierna, ktorá sprostredkovala kontrast jemným bledým odtieňom. Interiér sa dispozične člení na tri základné zóny: vstupná s technickou, denná s pracovňou a nočná zóna.