INTERIÉR MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA BREZNO
plus 2 architekti

AUTORI: Kačáni, Kamenský, Lučkaničová

TYP PROJEKTU: Interiér mestského zastupiteľstva

LOKALITA: Brezno

ROZLOHA: 215 m2

NÁVRH: 2022

KLIENT: mesto Brezno

Riešené priestory sa nachádzajú v objekte na ulici námestie gen. M. R. Štefánika 3 v Brezne. Jedná sa o historickú dvojpodlažnú budovu. Predmetom návrhu je rekonštrukcia priestorov mestského zastupiteľstva. Návrh necháva vyniknúť pôvodné historické tvaroslovie. Je doplnený masívnymi drevenými konštrukciami, nábytkom z dubového dreva a sklennými priečkami. Do priestorov sa vstupuje z exteriérového podchodu priamo do priestoru schodiska, ktoré je súčasťou plánovanej rekonštrukcie. Z hornej podesty schodiska sa vchádza do chodby a do priestorov, ktoré nie sú súčasťou riešenia. Z chodby za schodiskom sa vchádza už priamo do zasadačky, do miestnosti na catering a do toaliet.