INTERIÉR RODINNÉHO DOMU VYSOKÁ PRI MORAVE
plus 2 architekti

AUTORI: Kačáni, Kamenský, Lincéniová

TYP PROJEKTU: Interiér rodinného domu

LOKALITA: Vysoká pri Morave

ROZLOHA: 160 m2

NÁVRH: 2023

KLIENT: súkromný klient

Návrh rodinného domu vo Vysokej pri Morave vznikal pod našimi rukami, vďaka čomu sme už pri tvorbe dispozície premýšľali nad interiérovými súvislosťami, ktoré maximálne zohľadňujú požiadavky klientov. Pri návrhu interiéru sme následne pracovali s neutrálnymi svetlými tónmi. Ťažiskom návrhu sa stala kombinácia pohľadového betónového stropu a prírodného dubu. V dennej zóne priestoru dominuje zaoblený kuchynský polostrov, ktorého tvar je zvýraznený bielymi lamelami a podsvietením. Oblé tvary zjemňujú celý interiér v podobe kruhových/polkruhových zrkadiel či niektorých solitérov a svietidiel.