INTERIÉR LEKÁRNE STEINERKA
plus 2 architekti

AUTORI: Kačáni, Kamenský, Lučkaničová

TYP PROJEKTU: Interiér prevádzky lekárne

LOKALITA: Bratislava

ROZLOHA: 107 m²

NÁVRH: 2021

REALLIZÁCIA: 2022

KLIENT Pharmacore

FOTO: Matúš Nedecký

Návrh rieši dispozíciu usporiadať tak, aby vedľajšie priestory boli čo najlogickejšie prepojené a plocha oficíny bol čo najpriestrannejšia. Dispozíciu lekárne determinovali vstupy z verejného priestranstva, tvar priestoru a poloha zázemia. Služobný vchod slúži na zásobovanie a vstup zamestnancov, v nadväznosti na šatňu, sklad a priestor za tárou. Oficína je priamo prístupná zákazníkom, ktorý je hneď po vstupe v kontakte s magistrou. Dominantným prvkom oficíny je tára / pult z umelého kameňa, stvárnená ako biely monoblok, so spusteným stropným osvetlením a integrovanými presklenými vitrínami. Zaoblenie pultu zjemňuje celkový dojem z priestoru a nenútene vymedzuje priestor pre zákazníkov a priestor pre magistry. Výberom materiálov a zariadenia sme chceli dosiahnuť čistý, ale zároveň nie sterilný dojem z priestoru lekárne. Tomu napomáha aj výber rôznych typov osvetlenia, od dominantnejších visiacich nad pultom po praktické koľajnicové systémy.