RODINNÝ DOM / HOSPODÁRSKY OBJEKT HARMÓNIA
plus 2 architekti

AUTORI: Kačáni, Kamenský, Lučkaničová

TYP PROJEKTU: Rodinný dom

LOKALITA: Modra Harmónia

ROZLOHA: 140 m²

NÁVRH: 2020

KLIENT: Súkromný klient

Objekt sa nachádza v extraviláne mesta Modra, v blízkosti rekreačnej oblasti Modra Harmónia. Objekt je osadený na svahovitom pozemku. Susedné pozemky nie sú zastavané, charakter susedných pozemkov je prevažne lesný porast príp. vinice. V blízkosti riešeného územia sa nenachádza žiadna zástavba. Najbližšia zástavba je tvorená rekreačnými chatami v rekreačnej oblasti Modra Harmónia. Zámerom bolo navrhnúť objekt, ktorý maximálne zapadne do prostredia svojím tvaroslovím, výrazom, mierkou a charakterom, čo sa aj podarilo. Navrhovaný rodinný dom/ hospodársky objekt je jednopodlažný, podpivničený, s využívaným podkrovím. Objekt je prestrešený šikmou sedlovou strechou so sklonom 45° bez presahov strechy. Fasády objektu sú v celom rozsahu opatrené kamenným obkladom.